ClimaCareClimaCare

Opravme společně zemi

ÚVOD / BLOG

KDE KONČÍ NAŠE "PETKY"?

Většina Čechů pravidelně třídí odpad, podle údajů společnosti EKO-KOM tak činí přesně 73 % obyvatel. Nejčastěji třídíme papír, sklo a plasty, jejich recyklace nám dává smysl a kontejnery na třídění těchto surovin jsou snadno dostupné.

Co se dále děje s plasty, které skončí v žluté popelnici? Ano, následuje svoz a používají se k němu stejné vozy jako pro ostatní druhy tříděného odpadu. Vždy by ale měly být na straně označeny nápisem, který druh odpadu se zrovna sváží.

Plastový odpad

Po svozu se plasty třídí na třídicí lince. Odstraní se nežádoucí příměsy a nečistoty a roztřídí se podle druhů. Vytříděný plast se dále čistí a lisuje. Chcete se do třídírny odpadů podívat na vlastní oči? V následujícím odkazu vás provede kajakový olympionik V. Hradilek: Vydejte se do hlubin třídičky s Vávrou Hradilkem.

Přibližně 60-70 % procent plastů se zrecykluje a znovu použije. Největší zájem je přitom o tvrdé plasty a PET lahve, ale například o polystyren už zpracovatelé nestojí. Stejně tak nechtějí barevné fólie a kelímky. (Zdroj iDNES.)

Zbylý plastový odpad bohužel končí ve směsném odpadu nebo ve spalovně, protože je buď znečištěn nebo se k dalšímu zpracování nehodí. A může dojít ještě k nárůstu jeho objemu, protože část plastového odpadu končila do konce roku 2017 v Číně, která byla hlavním světovým zpracovatelem plastového odpadu. Její úlohu zkoušela převzít Malajsie a další země jihovýchodní Asie, ale ty na tuto úlohu podle všeho nestačí. Tento odpad bude novou výzvou celé společnosti, která bude nucena buď plast jako materiál částečně nahradit nebo jeho recyklát lépe využívat. Například společnost AVE jednala o nákupu zařízení na drcení zbytkového odpadu a o možnosti prodávat ho jako tuhé alternativní palivo do vybraných zařízeních v Česku. „Tím by se odpad neskládkoval, ale byl by energeticky využit a skvělá práce obyvatel v rámci třídění by nepřišla na zmar,“ sdělil ředitel zařízení odpadů Zdeněk Bočan. (Zdroj iDNES.)

Žádný recept na 100% využití plastového odpadu zatím nemáme, ale rozhodně je lepší recyklovat než vyhazovat do směsného odpadu (ideálně používání plastů omezit). Rozsah plastového znečištění nabývá totiž stále větších rozměrů, plasty jsou v oceánech, v pitné vodě i v jídle. K regulaci plastových výrobků zatím přistoupilo přibližně 50 států světa, včetně zemí EU. Cílem je dosáhnout do roku 2030 devadesátiprocentní míry sběru plastových nápojových obalů k recyklaci.

Autor: I. Krupanská